Bitkiler ve Sağlığımız

Bitkiseliksir Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi

 

 

|-A- | -B- | -C- | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | -P- | -R- | -S- | -T- | -U- | -V- | -Y- | -Z- |

  

  


 B harfi ile başlayan bitkiler

 

  


 

Bitkiler ve Sağlığımız

 

BİTKİLER VE SAĞLIĞIMIZ

 

Zamanımızda birçok kimse,bitkilerle yapılan tedavinin zamanını yaşadığını mazide kaldığını, eskki zaman insanlarının devirlerine ait olduğunu, kocakarı ilacı olduğunu iddia ederler.Sentetik kimyanın başarısı, laboratuarlarda  işlenerek tabiatta  organik bileşimleri bulunmayan,yeni yeni yüzlerce buluş inkar edilemez.Bugün insanları çaresiz kılan birçok hastalıklar, bunlarla tedavi edilmektedir.

Kimyanın  hudutsuz imkanlara sahip olması inanışı  bitkilerden elde edilen yeni ilaç maddelerinin keşfi ile sarsılmıştır.Yeni buluşlar ise,ANTİBİYOTİKLER,dir.Antibiyotikler belirli mantar  çeşitleri ve onlara  yakınlığı olan organizmalardan elde edilen tıbbi preparatlar söz konusudur.Penisilin keşfi ulaşılan başarı birçoklarının  duraklamasına ,tükenmez  ilaç kaynağı olan bitkilere dönüşü sağlanmıştır.Sentetik kimyanın başarı imkanlarını  küçümsemekte doğru değildir.Fakat bitkilerin insan sağlığı için gerekli herşeyi verebileceğide doğru  değildir.

Fitokimyanın ana sorunlarından biri de, tıbbi bitkiler muhtevasında bulunan  maddeleri saf halde izole etmektedir.Bu durumda bitkilerde bulunan ve insan sağlığına yarayacak diğer birçok maddeler atılacaktır.Şöyleki sentetik vitamin C.kuşburnundaki Cvitaminin yerini tutamaz, Çünkü muhtevasında C vitamininden başka provitamin A, vitamin K meyva asidleri  şekerler ve diğer maddeler vardır.Diğer yönden bitki terkibini teşkil eden ayrı ayrı kimyasal terkipler yerine, bitki olduğu  gibi bütünüyle ,kullanılırsa , dahada tesirli hale gelir.Bu da bitki  muhtevasındaki maddelerin birbirine  olan  tesirlerinden  ileri gelmektedir.Mesela yünlü yüksük otu (Digitalis lanata Ehrh) glikozidleri saf vaziyette suda az eriyiktir.Eğer bitkinin bütünü haşlanacak olursa,muhtevasındakimaddelerin birbirlerine olan tesirleri sayesinde. saponinler, organik asitler vs. olduğu gibi suda çözülürler.Bazı vakalarda kinin ağacı kabukları (Cortex chinae) kininden, güzelavratotu (Atropi belladonna L.)atropinden çok daha faydalıdır.Bundan ötürü tababette tıbbi bitkiler, ekseriyetle ayrı izolatlar halinde değil de,bütünüyle (olduğu gibi) kullanılması tavsiye edilmektedir.

Gamerman’a göre kimyasal eczacılık bakımından tıbbi bitkilerden meydana getirilen maddeler üzerinde görülen üstünlük, şundan ibarettir.Bitkisel esas varlık –hücreler-dir.Hayvan ve bitki vücutları hücrelerden yapılmıştır.Her ikisinin yapılışında pekçok müşterek şeyler vardır.Gerek bitkiler ve gerekse hayvan hücrelerinin biyo-kimya seyrinde mühim bazı uyumlulukları vardır.Bundan dolayıdır ki,bitki hücrelerinde bulunan aktif maddeler,zehirli boşluk de olsalar,kimyasal yollardan elde edilen bazı maddelerin içerdiği gibi,insan ve hayvan hücrelerinin seyrinde ani ve kuvvetli tahribat yapmazlar.Bu uyum şundan ileri gelmektedir.Milyonlarca seneden beri hayvanlar tohumlu ve çiçekli bitkiler ile beslenmektedirler.Bitkiler, hayvanların temel besin kaynağı olmuştur.Bitkide bulunan maddelere karşı uyumluluk meydana gelmiştir.Hayvan varlıkları, bitkide muhtevaları ile vücut bulmuştur.Hayvanlar kimyasal terkipler ile insan ve hayvan organlarının normal işleyişleri arasında yakın münasebet bulunmasını gerektirmiştir.İşte bu bakımdan tıbbi (şifalı) tabii maddeler, kimyasal maddeler üzerinde üstünlük kurmuştur.Bu tıbbi maddeler, özellikle müzmin hastaların ve yaşlıların oldukça güçsüzleşen organizmalarında koruyucu ve zehirleyici kuvvetleri zararsız hale getirici çok iyi devai tesirler yapmaktadırlar.

Tıbbi bitkiler ve kullanılış perspektiflerinden elde ettiğimiz bilgilere dayanarak,katiyetle diyebiliriz ki, orman ve ovalarımızda yetişen mütevazi bitkiler, daha pek çok yıl insan sağlığını korumaya devam edecektir.