Bitkilerde Tedavide Temel Kaide

Bitkiseliksir Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi

 

 

|-A- | -B- | -C- | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | -P- | -R- | -S- | -T- | -U- | -V- | -Y- | -Z- |

  

  


 B harfi ile başlayan bitkiler

 

  


 

Bitkilerde Tedavide Temel Kaide

 

BİTKİLERDE TEDAVİDE TEMEL KAİDE

 

Bitki ile tedavilerde temel kaide, tedavinin uzun sürmesidir.2-3 aydan az  olmamalıdır.Aktif te;sirde bitkisel maddeler, diğer birçok madde karışımları arasında askeri miktarda bulunur.Bu alanda muvaffakiyet şartlarından biri de bitkilerin kalite derecesidir.K aideye uygun topllanmayan, kurutulmayan ve muhafaza edilmeyen bitkilerin kıymetli devai  te,sirleri zayi olur, bundan dolayı bitkilerden beklediğimiz devai tesir meydana gelmez.   

Dünya yüzünde yaşayan bütün milletler, tarihin kaybetmediği devirlerde bile,bitkileri şifa niyetine kullanmışlardır.Ne var ki eski insanlar bitkileri bütün muhtevaları ile, işlenmiş vaziyette çiğ olarak kullanmışlar, sonraları aktif maddeleri, işe yaramaz kısımlardan ayıklama fikri ortaya çıkmıştır.Bunun neticesi tıbbi  bitkilerden türlü şifalı mahlüller (erimiş,çözünmüş madde)sulu, ispirtolu, yağlı mahlüller yapılmıştır.Daha sonraki gelişmeler ile yeni yeni bitkisel  preparatların imaline başlanmıştır. Bundan başka biltkilerden birçok saf kimyasal aktif maddeler elde edilmiş ve tedavi için bunlardan çok kuvvetli preparatlar geliştirilmiştir.Bunlardan (kırmızı yüksekotundan izole edilen) kalp glikozidleri gitoksin, digitoksin vesaire, (inci çiçeğinden)konvalotoksin, tropikal bitki (Rauwolfia serpentina L.Benth.)den de rezerpin ,ressinamin ve aymalin çıkarılmıştır,(akça bardak)çiçeğinden alkaloidi vs izole edilmiştir.Bunların  hepsi ya serbest kullanılarak veya çeşitli ,ilaç kombinelerine karıştırılarak yüksek seviyede ilaçlar  yapılmıştır.         .    

Bütün bunlara rağmen  serbest veya maksada muvafık grup maddeler  izole edilmeksizin, ham ve işlenmemiş vaziyette kaynatılmak ,haşlama vs.usuller ile kullanılan jpek çok bitki vardır.Bu şartlar altında bitkilerin bütününden elde edilecek şifalı mahlüller, ilaç bakımından çok daha kıymetlidirler.