Ginkgo Biloba Araştırması

GİNKGO BİLOBA ARAŞTIRMALARI

HAYRET VERİCİ BELLEK HAPI GİNKGO

Eger onu yeterince erken alırsanız ,o zayıflayan belleğinizi kurtarabilecek,güçlü bir beyin ilacıdır.İş işten geçenedek beklemeyin.

Bellek keskinliğini yitirir göründüğünde ,yada yaşlandıkça zihinsel zayıflamanın diğer işaretleri ortaya çıktıkça ,çoğu insan kendisini “bunamaya” dogru durdurulamaz olduğu varsayılan o acımasız ilerleyiş içersinde çaresiz ve umutsuz hisseder.Tıpta demans olarak bilinen ,belleğin ve zihinsel yetilerin yavaş yavaş zayıflaması genelde yaşlanmanın acımasız ve kaçımılmaz sonucu olarak görülür. Bu doğrumudur?Biz yaşlanırken ortaya çıkan bu zihinsel bozulmayı geçiktirecek bir şey bir ilaç yokmudur?Gerçekten de beyin hücrelerinin bizi zihinsel bakımdan yetersizleştirebilecek yada Alzheimer hastalığının derin unutkanlığına sokabilecek bozulmasının kurbanı mı olmamaız gerekiyor?

Zayıflayan zihin yetilerini yeniden güçlendirebilecek bir maddenin sıradan bir ağacın yaprağında bulunması inanılmaz görülebilir.Ancak böyle bir bitkisel ilaç Avrupada ve Uzakdoğuda çok eskiden beri biliniyor ve zihinsel işlevlerin yaşlanmaya bağlı bozulmasını tedavi etmekte kullanılıyor.O,A.B.D.de de yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde doktorların muayenehanelerine ve en yüksek bilimsel çevrelere giriyor.Ona ginkgo –bilibo deniliyor,ve kan dolaşımı ve beyin işlevi üzerindeki yararlı etkileri bu bitkiyi dikkate değer bir ilaç kılıyor.O,hem nörodejeneratif hemde damarsal hastalıklarda örneğin daralan damarlar yüzünden beyne az kan gitmesi gibi durumlarda işe yarıyor.Gingko ,Almanya ve Fransa da doktorlar tarafından genel bunama ve Alzheimer de dahil olmak üzere yaşlanmaya bağlı zihinsel işlev bozukluklarının tedavisinde geniş çaplı kullanılıyor.Onun etkili ve güvenli olduğu hakkındaki bilimsel kanıt yaygın ve ikna edicidir,özellikle de geleneksel ilaçların yetersiz kanıtıyla kıyaslandığında ;bellek kaybı ve Alzheimer hastalığı için onaylanmış ilaçlar sınırlı bir etkiye sahiptir ve ciddi yan etkilerle doludur.

Ginkgo beyinde yaşlılığabağlı gerilemeyi durdurma konusunda harikalar yaratabilir ve “bunamanın” ortaya çıkışını geçiktirebilir,hatta bazı zihinsel yetileri canlandırabilir.Şaşırtıcı olgu şu ki hepimiz kusursuz araştırmaların gösterdiği gibi bedenimizin en önemli organı ,insanlığımızın ve kişiliğimizin kaynağı olan beynimizi ,biz yaşlandıkça bozulmaktan ve büyük bir kişisel ve toplumsal mutsuzluk yaratmak koruyacak bu bitkisel ilaca kolayca ulaşabiliriz.Bununla birilikte ,araştırma çevreleri dışında pek azımız onu işitmişizdir.
 
DR. JERRY COTT’UN MUCİZESİ
“Ginkgo annemin çöküşünü durdurdu”
A.B.D.Ulusal Akıl ve Ruh Sağlığı Enstitüsünde psiko farmokolog ve Farmokolojik Tedavi Araştırma Programının başkanı olan Dr. Jerry Cott ginkgonun beyin hücrelerindeki farmakojik faliyetini incelemiştir ve Avrupada bu maddenin etkinliğini destekleyen geniş bilimsel kanıtlardan haberdardır.O bu maddenin “mini felçlerden”kaynaklanan bellek ve zihinsel yeti kaybına hatta Alzheimer hastalığını geciktirdiğine ikna olmuştur.Aslında kendi annesi Eula Cott da yetmişli yaşlarının sonunda bellek kaybı sorunları baş göstermişti. Ona dört yıl sonra Alzheimer hastalığı tanısı konuldu.Bayan Cott çeşitli ilaçlarla deneysel tedavi görmek üzere Maryland Bethesda daki Ulusal Akıl ve Ruh Sağlığı klinik merkezine gitti.Ancak o ilaçların hiçbiri işe yaramadı ve yaşlı kadın altı ay sonra evine geri gönderildi.
Bir bilim adamı olan oğlu ona Almanyada Alzheimer tedavisinde kullanılan ginkgo biloba dan günde 240 miligram vermeye başladı. Dr. Cott “annem kaybolmuş belleğini hemen birden bire geri kazanmadı çünkü ginkgoun ölmüş beyin hücrelerini canlandırmasını bekleyemezsiniz,” diyor.Ama olagan üssü bir şey olmuştu Alzheimer in seyrinde beklenen kaçınılmaz ilerleme olmamıştı.”Normalde her altı ayda bir ölçülebilir bir bozulma görülebilmesi gerekir.Ama dört yıl içersinde hastanın durumunda bir nebze değişiklik olmamış ki bence bu çok olaganüstü bir şey ve onun diğer doktorları da böyle düşünüyorlar” diyor,Dr. Cott O ginkgonun gerçekten umut veren özelliğinin onun beyin hücrelerindeki ilerleyen bozulmaya müdahale edilebilmesi ve böylece bellek kaybını ve bu çok üzücü ve başka bir tedavisi olmayan rahatsızlığın belirtilerini durdurması ya da çarpıcı bir biçimde yavaşlatması olduğunu düşnüyor.” Anneme asla tacrine veremezdim çünkü onun yan etkileri korkunç ve zaten benzeri ilaçlar da bir işe yaramamıştı.”diyor.Ancak ginkgo kesinlikle zararsız.Oğlu bu bitkinin annesine iyi geldiğine ikna olmuş durumda annesi şimdi seksen sekiz yaşında huzur evinde onurlu ve beklediğinden çok daha iyi bir şekilde yaşıyor.
 
O Nedir?
Ginkgo biloba denilen ilaç ılıman iklimde yetişen bir süs ağacı olan ginkgo ağacının yapraklarından elde ediliyor.Bitkinin en aktif kimyasal maddeleri olan ginkgolidler genelde yapraklardan çıkarılıyor ve çeşitli güçte tabletlere dönüştürülüyor.Bu güçlü ginkgogiller sadece ginkgo ağacına özgüdür ve doğada başka hiçbir yerde bulunmazlar.
 
Kanıt Nedir?
Bazı uzmanlar ginkgoyu tüm bitkisel ilaçların arasında en önemlisi olarak tanımlıyorlar.1950 lerden bu yanaginkgo hakkında çoğu Alman araştırmacılar tarafından yazılan 400 ü aşkın makale tıp literatüründe yerini almıştır.Yapılan elliyi aşkın kontrollü klinik inceleme ginkgo bilobanın bellek ve konsantrasyon zayıflaması ,dalgınlığın artması,karmaşa,enerji kaybı, yorgunluk, depresyon, halsizlik, kulak çınlaması, tedavisinde etkiliolduğunu doruluyor araştırmacılar özellikle bunama ve Alzheimer hastalığını tedavide gingonun yararını belgelemişlerdir. Beyin faliyetini canlandırmada zayıf kan dolaşımından kaynaklanan bir çok belirtinin durdurulması ya da iyileştirilmesinde ginkgonun etkisi muazzam olabilir.Almanyada yapılan bir incelemede ginkgo biloba alındıktan bir saat sonra deneklerin kılcal damarlarında yapılan ölçüme göre kan akşı yüzde 57 artmıştır.Almanya da kısa bir süre önce yapılan iki titiz incelemede ginkgonun düzenli kullanımından sonra önemli etkiler görülmüştür.Bu incelemelerden birinde iki yıldan beri beyin rahatsızlıkları çeken 99 yaşlı hasta tarafından üç ay kadar kullanıltan sonra ginkgonun beyin işlevini yüzde 72 gibi çarpıcı bir ornda düzelttiği görülmüştür.Yaş ortalaması 69 olan ve yaklaşık dört yıldan beri bellek sorunları yaşayan 200 hasta üzerinde yapılan bir başka incelemede üç aylık ginkgo tedavisinden sonra yüzde 32 de kalan plasebo etkisine kıyasla yüzde 71 lik bir düzelme kaydedilmiştir. Hollanda Maastrich teki Limburg Üniversitesinden Dr.Jos Kleijnen ve Dr.Paul Knipschild ginkgoyu açıkca onaylamakta ve desteklemektedir.Tıp dergisi The Lancet de bildirildiğine göre onlar 1992 de insanlar üzerinde kırk kadar kontrollü inceleme yapmış ve ginkgonun serebral yetmezlik tedavisinde bir eczacılık ilacı olan ve Avrupada yaygın biçimde kullanılan ko-dergosrin kadar geçerli bir tedavi olduğu sonucuna varmışlardır.Aslında Hollandalı araştırmacılar ginkgonun etkili olduğuna okadar ikna olmuşlardı ki eğer bir gün belleklerini kaybetmeye yada serebral yetmezliğinin diğer belirtilerini yaşamaya başlarlarsa bu bitkisel ilacı alacaklarına yemin etmişlerdir.Dahası onlar ginkgonun ciddi yan etkiler yapmadığını bildirmişlerdir.İncelemelerde kullanılan etkili doz günde 120 miligramdı ve iyileşmeler genelde dört ila altı hafta sonra görülmüştü.
 
ALZHEİMER HASTALIĞI İÇİN YENİ BİR TEDAVİ
Yaşlılığa bağlı akli çöküşün yaygın bir nedenini ,beyin hücrelerinin yavaş yavaş tahrip olduğu gizemli ve korkutucu Alzheimer hastalığıdır.Yeni ve heyacan verici araştırmalar ginkgonun Alzheimer’dan ya da başka nedenlerden kaynaklanan bunamanın ilerlemesini önleyebildiğini gösteriyor.Bu bitkisel ilacın beyin tahribatının altında yatan sebebini tedavi ettiği yada beyin hasarını iyileştirdiği anlamına gelmez ama çeşitli incelemelerde ginkgo alan Alzheimer hastalarında büyük bir düzelme görülmüştür.1996 da yayınlanan geniş ve çok titizlikle yapılmış bir incelemede ,Berlindeki Free Üniversitesinden Alman araştırmacılar ülke genelinde 4 araştırma merkezinde 222 hasta üzerinde ginkgo nun yararını gözlemlediler.Hepsi elli beş yaşın üsttünde olan denekler hafif yada orta derecede Alzheimer tipi bunama veya tıpta multi infarkt olarak bilinen bir dizi mini felcin neden olduğu bunama tanısı konulmuş hastalardı .Altı ay boyunca hastaların bir kısmına etkisiz haplar bir kısmınada yemeklerden önce günde iki defa toplam 240 miligram dozda ginkgo biloba ekstresi verildi.

Ginkgo alanlar ,diğerlerine göre yansımaz bir biçimde çok daha iyi hale geldiler.Belli testlerle yapılan degerlendirmeye göre ginkgo alanların “bellek ve dikkat işlevlerinde “düzelmede dahil olmak üzere genel durumları etkisiz hapla alanlardan üç kat daha iyiydi.Bitkisel ilaç atı ayın sonunda üç ay sonrasına göre çok daha etkili idi.Dahası yan etkileri çok seyrek görülüyordu ve bunlar örneğin alerjik reaksiyon,mide bozukluğu yada herhangi bir ilaç terapisinde görülebilecek tipte baş ağrısı gibi önemsiz yan etkilerdi.Görülen tek olası ciddi yan etki bir felç durumuydu ki onunda ginkgo ile ilişkisi doğrulanmamıştı.Araştırmacılar bunamayı tedavi etmek için ginkgo kullanmanın hastaların yaşam kalitesini düzelterek ve bağımsızlık kaybını ve tam gün bakım zorunluluğunu mümkün olduğunca geçiktirerek hem birey hemde toplum için muazzam yararlar sağlayabileceği sonucuna varmışlardır.

A.B.D.’DE HEYACAN VERİCİ YENİ KEŞİFLER
New York’da nöropsikiyatrist olan Dr.Turan M.İtil,beyin farmokolojisinde dünya çapında bir otoritedir.Kendisi beyin hastalıkları için ilaç tedavilerinin gelişiminde başta gelen bir öncüdür.O dünya Sağlık Örgütüne bağlı “Alzheimer Hastalığının Teşhisi Önlemesi ve Tedavisi ile ilğili Uluslar arası Danışmanlık Komitesi’nin başkanıdır.Buna ilaveten Dr.İtil New York Üniversitesi Tıp Merkezin de bir klinik pskiyatri profösörü ve Tarrytown’daki New York Tıp Araştırma Enstitüsü nün başkanıdır.Dr. İtil kendi belleğini korumak için  ginkgo kullanıyor;eşinin ve altmış beş yaşını geçmiş dostlarının çoğunun da ginkgo kullandığını belirtiyor.Bunun nedeni doktorun ginkgo nun beyin üzerindeki gücünü çok iyi bilmesidir.
 
Dr.İtil ginko ekstresini belirgin bellek bozuklukları olan yaklaşık 300 hasta üzerinde test ederek bu ilacın beyindeki faliyetinin haritasını çıkarmıştır,ve onun yaşlanmaya bağlı bellek kaybının bunamanın ve Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurabileceğine yada yavaşlatabileceğine ikna olmuştur. O “Eğer ginkgo biloba ya kendimde kullanacak kadar güvenmeseydim onu insanlara vermeye vicdanım razı olmazdı,” diyor.Kanıtlar o kadar ikna edicidirki Dr.İtil ginkgonun dünya çapındaki klinik incelemesinin kısmen A.B.D.tarafından finanse edilmesi ve Dünya Sağlık Örgütünün dünyanın her yanındaki klinik merkezlerinde yapılması için çağrıda bulunuyor.
 
 Dr.İtil ginkgonun EEG lerin de ortaya çıkardığı gibi beyinde çarpıcı bir farmokolojik faaliyet gösterdiğini biliyor.Doktor bitkinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin bir testte yaş ortalaması otuz iki olan bir grup sağlıklı erkeğe üç ayrı ginkgo ürünü verip sonra onların beyin dalgaları faaliyetini ölçtü.Bunların biri Ginkgold adlı Alman ürünü reçeteli ilaçlarla eşit düzeyde “zihinsel aktivatör”yada “akıllı hap” olarak sınıflandırılacak kadar aktifti.Bu reçeteli zihinsel aktivatörler bellek bozukluklarını iyileştirebilen kimyasal maddelerdir,ve psikotropik ya da antimans ilaçları olarak kullanılırlar.Gingold alındıktan bir saat sonra EEG lerin gösterdiği üzere kullanan kişinin beyninde alfa dalgası faaliyeti ortaya çıkarmıştır.Aslında denekler bunama tedavisi içn Amerikada onaylanan ilk ilaç olan tacrine ‘yi aldıkları zaman da aynı şey olmuştur.
 
Sonraki soru:Acaba bir kıyaslama testinde ginkgo bellek kaybına uğramş olanların beyin dalgalarını eczacılık gibi değiştirebilirmiydi?Dr.İtil yine EEG leri kullanarak ginkgo ve tacrine ilacı verilen deneklerin beyi faliyeti profillerini karşılaştırdı.Doktor bu kez kendilerine hafif yada orta derecede bunama tanısı konulmuş bellek sorunu yaşayan ve yaş ortalaması altmış yedi olan daha yaşlı denekler kullandı. Denekler ginkgo ya da tacrine veya avrupada onaylanmış diğer birkaç “zihinsel aktive edici” antidemans ilaç aldıktan sonra EEG ler yine benzer beyin faaliyeti profilleri gösterdiler.
Ama ginkgo daha üstündü: onun beyin faliyetini değiştirdiği bireylerin sayısı kesinlikle diğerlerinden üç kat fazlaydı.Bir seferde 240 miligram Ginkgold alan bireylerin yüzde 66’sında üç saat sonra alfa beyin faaliyeti bazen dikkat çekici düzeyde yükseliyordu.Buna karşılık tacrine alanlarda bu oran yüzde 22 idi.Bu testler ginkgonun gücüne çok güvenirlik kazandırdı.Dr. İtil’in yapmış olduğu önceki testler bunama yüzünden karmaşa hezeyan halindeki bireylere ait anormal EEG göstergelerinin onlar düzenli biçimde tacrine aldıktan sonra normale döndüğünü ;aynı zamanda onların karmaşa ve hezeyan hallerininde kaybolduğunu göstermişti.Böylece ginkgonun EEG sonuçlarını “normalleştirme” konusunda daha güçlü oluşu onun kaybolmakta olan zihinsel yetilerin bazılarını geri döndürebilme konusunda onaylanmış riskli ilaçlardan daha da etkili olabileceği anlamına geliyordu.
 
O Nasıl İş Görüyor?
Birincisi ginkgo çok güçlü bir antioksidandır,yani o hücrelerin tahrip olmasını önler ki bu tahrip olma durumu beyin hücrelerinin işlev bozukluğu ve beyinde ,kalpte,ellerde ve ayaklardaki kan damarlarının tıkanması da dahil olmak üzere tüm bedensel bozulmanın altta yatan nedenidir.ginkgo nun başlıca farmokolojik etkin maddelerinin esasen ginkgogiller denilen benzersiz kimyasallar olan flavone glikozitler ve terpene laktonlar olduğu düşünülüyor.Ginkgo kan trombositi yapışkanlaşmasını belli ölçüde önlüyor,tahripkar pıhtıların oluşumunu ve lipin birikimini azaltıyor.
Ayrıca ginkgonun yaygıyı önleyici faaliyeti de önemli olabilir,ve yeni araştırmalar onun bu niteliğinin hasta damarları daha fazla tahrip olmaktan koruyabileceğini öne sürmektedir.Fransa da yapılan deneyler ginkgonun beyin hücrelerini yeniden bütünlüğe kavuşturabileceği onların beyin faliyetini yöneten sinirsel ileticilerinden gelen sinyalleri alma ve iletme yeteneğini arttırdığını gösteriyor.Onun beyindeki iyileştirici etkilerinin kan dolaşımındaki düzelmenin sonucu olup olmadığı henüz bilinmiyor.Dr.İtil ginkgonun beyinde glükoz metabolizmasını arttırarak beynin enerjisini arttırdığını belirtiyor.”Bunun neden olduğunu bilmiyoruz.Bu beyindeki kan dolaşımının artmasından ileri gelebilir,ama kesin bir şey söyleyemem”diyor.
 
Dr. David Snowdon tarafından Kentucky Üniversitesinde yapılan dikkate değer yeni incelemeler bu teoriyi desdekliyor.Alzheimer hastalığı tanısı konulmuş yaşlı Katolik rahibelerin kaybının ve bunamanın eskiden sanıldığı gibi tamamae beyin hücrelerinin tahrip olmasından kaynaklanmayabileceğini bunun kan akışını kesintiye uğratan “mini felçlerin”yarattığı tahribattan da kaynaklanabileceğini buldu.Bu heyacan vericidir çünkü bu Alzheimer hastalığının altında yatan neden kontrol altına alınmasa bile kan dolaşımı hasarının kontrol altına alınabileceği anlamına gelmektedir.
Böylece Alzheimer korkunç sonuçları böyle “mini felçleri” aspirinle ve kanın pıhtılaşmasını önleyen diğer ilaçlarla engelleyerek ve ginkgonun harika bir biçimde yaptığı gibi kan dolaşımını düzelterek tedavi edebilir.Gerçekten de bu bilgi ginkgonun zihinsel çöküntünün tedavisinde bu kadar başarılı olmasının başlıca nedeninin beyin hücrelerine giden kanın artışı olduğunu onaylıyor.
Onu Kimler Almalı?
 
Bellek soruları yaşayan herkes bellek kaybına ve büyük olasılıkla iyileştirilemez bunamaya varabilecek tedrici zihinsel gerilemeyi durdurmak için ginkgoyu deneyebilir.Beklemek çok tehlikeli olabilir diyor, Dr. İtil O, ne kadar uzun yaşarsanız tıpta korkutucu bir terim olan “demans”ın yani zihinsel yetilerde genel bir gerileme riskinin okadar büyük olduğuna işaret ediyor.Ve genç yaşlarda bellek sorunları olanların sonraları daha şiddetli bellek sorunları yaşamaları daha olası görünüyor.Kırk elli yaşlarında ve özellikle altmış ve yetmiş yaşlarında bellek sorunları baş gösteren kişiler beş on yıl sonra “olası” Alzheimer hastalığına varabilecek bir gerileme gösterebilirler.Yaşlılığa bağlı bunamanın çoğu felçler ve bir beyin hastalığı olan Alzheimer da dahil olmak üzere beyindeki damar hastalığından kaynaklanır.İlk işaretler genelde kısa süreli bellek kaybı zihinsel karmaşa ve kişilik değişimleridir;daha sonra bunu paranoya depresyon ,psikotik kuruntular ve tam gözetim gerektiren “bebeklik haline dönüş “izleyebilir.
Dr.İtil’e göre beyinde herşeyin yolunda gitmediğinin bir göstergesi olan ilk bellek bozukluğu belirtileri görüldüğünde ginkgoya başlamalıdır.Erken müdahale daha ileri beyin bozukluklarını çarpıcı bir biçimde önleyebilir.
 
Ginkgoyu orta yaştan sonra genel bir beyin koruyucusu olarak almaya gelince :Bellek zayıflamasını önlemek için elli yaşında ginkgoya başlayan Dr.Cott “Bu iyi bir fikir olabilir,ben başlamak için yeterince yaşlı oldumu hissettim”diyor.
 
İhtiyacınız Olan Miktar?
Yaşlanmaya bağlı kısa süreli bellek kaybı ve beyin rahatsızlıklarının diğer hafif belirtileri için testler sonucunda bulunmuş olan etkili doz 40’ar miligramlık üç hapa bölünmüş olan günlük toplam 120 miligramlık dozdur.Ancak ağır bunama ve Alzheimer hastalığı olan hastalar üzerinde yapılan yeni araştırmalara göre daha yüksek bir doz daha etkilidir.Böyle vakalarda denenmiş doz günlük 240 miligramdır,ama Dr. İtil’göre daha düşük bir doza başlayıp iyileşmeyi gözlemlemek ve sonra gerekiyorsa dozu artırmak daha dogrudur.
 
Etkisini Ne Kadar Zamanda Gösterir?
Bellekteki düzelme genelde dört ila altı hafta içinde görülmekteyse de ginkgo beyni hemen etkilemektedir:İnsanlar üzerinde yapılan EEG incelemelerine göre ginkgo alındıktan sonra bir saat içinde beyin dalga faaliyetini hızlandırmaktadır.Raporlara göre onu kullanan kişiler bazen bir saat içinde daha tutarlı hale geliyorlar.
 
Mucize İlaçlar
Bununla birlikte büyük bir incelemeye göre ginkgonun yararları zamanla artar görünüyor,ve bunama vakalarında altı ay sonraki iyileşme üç ya sonrakine kıyasla daha büyük oluyor.”sabırlı olun en çarpıcı değişimler altı aydan önce görülmeyebilir,”diyor.Dr. İtil O ayrıca ginkgonun beyinde uzun bir süre aktif kaldığını keşfetmiştir.”Tek bir ginkgo dozu aldıktan sonra bunun etkisinin dokuz saate kadar devam ettiğini gördük”diye bildiriyor.
 
Güvenlik Etkeni
Kullananlar seyrek olarak mide bozukluğu ve baş ağrıları gibi çok hafif ve düzeltilebilir yan-etkilerden şikayet etmişlerdir.8500 kişi üzerinde yapılan büyük bir incelemede bu kişilerin yüzde birinin yarısında böyle reyaksiyonlar görülmüştür.Yüksek dozda ginkgo,ilkin bir baş dönmesine neden olabilir.eğer bu olursa,uzmanlar daha düşük bir dozla başlayıp,dozu tetricen artırmayı tavsiye ediyorlar
Dr.İtil ginkgo ile tedavi ettiği 300 kadar hastada hiçbir ciddi yan etki görmemiştir;o ginkgonun mükemmel bir güvenlik kaydı bulunan E vitamininden bile daha güvenli oladuğu görüşündedir.Bununla birlikte tıp literatüründe bildirilen iki yeni bakada göz arkasında bebeğinde artan kanama ginkgoya bağlanmıştır.Her ne kadar bu olayların nedeni onaylanmış değilsede ginkgo kanama süresini gerçekten uzatmakta ve kan akışını arttırmaktadır.Dolayısıyla pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar alanlar yada kontrol edilemeyen yüksek tansiyonu kanama sorunları olanlar veya geçmişte kanamaya bağlı bir felç geçirmiş bulunanlarda yüksek dozlarda ginkgo ters etki yapabilir.Böyle vakalarda ginkgo alınırken tıpbi gözetim tavsiye edilir.
 
Uyarı:Eğer belirgin bir bellek rahatsızlığınız varsa derhal bir doktora danışınız.Bu örneğin tıbbı tedavi gerektiren bir beyin tümörü gibi başka bir nedenede bağlı olabilir.Otomatik olarak kendi kenedinize ginkgo ile tedavi edebilceğiniz yaşlanmaya bağlı bellek kaybınızın olduğunu varsaymayın.
 
Alternatifi Nedir?
Reçeteli ilaçlar genelde ilaçların ciddi yan etkileri yüzünden son çare olarak ancak bellek kaybı ve beyin işlevlerindeki bozukluk ilerlediğinde önerilir.Ginkgoya en çok ihtiyaçınız olduğunda yani bellek bozukluğunun ilk belirtilerinde yada yaşlanmaya bağlı bellek kaybını önlemek için alabileceğiniz ginkgonun eş değeri bir eczacılık ilacı yoktur.
 
Ginkgonun işe yaradığını nasıl anlayabilirsiniz?Bunun en iyi ölçüsü,ginkgo kullanan birinin belleğinde ya da günlük işlevlerinde bir iyileşme fark edip edip etmediğinizdir.Tüm o süptil,kalem-kağıtlı tertler ve beyin dalgaları ölçümleri,gercek dünyada bu ilecın yerini tutamaz.
Tüketicinin Dikkatine
 
Hangi tıp ginkgo en iyisidir?Bunların hepsi aynı güçte değildirçİyi markalar standardize-edilmiş güçtedirler(ürün etiketinde”standardized”ibaresini arayın),ve bunların sağlıklı besin dükkanlarında bulabilirsiniz.
 
Başka Neye İyi Gelir?
Araştırmalara göre,ginkgo,kafa travması,damar sorunundan kaynaklanan kulak çınlaması,yaşlanmaya bağlı depresyon ve şizofrenin belli zihinsel belirtileri gibi diğer nörolojik rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.Ginkgo,ayrıca .çeşitli kalp ve damar rahatsızlıklarının tedavisinde de,muhtemelen kan akışını arttırması nedeniyle kullanılmıştır;bunlara damar sertliği (arterioskleroz),varis,ve (bacaklarda kan dolaşımı bozukluğu nedeniyle olan ağrıdan dolayı) aksayarak yürüme dahildir.

Ginkgo ile kan dolaşımını arttırmanın etkileri uzakerimli yararlar sağlayabilir.Alman ürologlar geçenlerde ginkgonun erkeklerde ikdidarsızlık sorunu için iyi bir tedavi olduğunu bulmuşlardır;bu bitkisel ilaç penis atardamarlarında kan dolaşımını hızlandırarak ereksiyona yardımcı olmaktadır.Geçenlerde araştırmacılar”atardamara bağlı ikdidarsızlık” çeken elli erkekten yüzde 78 inin dokuz ay boyunca günde 240 miliğram ginkgo ekstresi aldıktan sonra düzeldiğini göstermiştir.Penis atardamarlarındaki kan akışı genel olarak üç ay sonra düzelmiştir.Yirmi erkek altı ay sonra spontane ereksiyona yeniden kavuşmuştur.On dokuz erkek ginkgo bazı ilaç ereksiyonları ile birlikte verildiğinde ikdidarsızlıktan kurtulmuştur.On birinde bir sonuç alınamamıştır daha önceki incelemede araştırmacılar günde sadece 60 miligram dozda ginkgo kullanımı ile bir düzelme gözlemlemişlerdi.Bu dozlardan hiçbiri herhangi bir yan etkiye neden olmamıştır.

 

KAYNAK BİLGİLERİ

İtil,T Natural substances in psychiatry(ginkgo biloba in dementia).Psyychopharmatology bulletin 31:147-158,1995.
-Early diagnosis and treatment of memory disturbances.American Journal of Electromedicine,June:81-85,1996.
Jung.F.Effect of ginkgo biloba on fluidity of blood and peripheral microcirculation in volunteers.Arzneim-forsch Drug Res 40:589-593,1990.
Hofferberth ,b.The efficacy of Egb 761 in patiends with senile dementia of the Alzheimer type a double –blind placebo-controlled study on different levels of investigation.Human Psychopharmacology 9:215-22.
Hoyer,S. Possibilities and limints of therapy of cognition disorders in the elderly.Z Gerontol Geriatr 28 (6):457-62,1995
Huguet,F.Decreased cerebral 5-HTLA receptors during aging:revelsal by ginkgo biloba extract(Egb 761).J.Pharm Pharmacol 46:316-8,1994.
Kanowski,s.Proof of efficacy of the ginkgo biloba special extract Egb 761 in outpatients suffering from mild to moderate primary degenerative dementia of the Alzheimer type or multi – infarct dementia.Phardmacopsychiatry 29(2):47-56,1996.
Kleijnen,J.Ginko biloba for cerebral insufficiency.British Journal of Clinical Pharmacology 34(4):352-58,1996.
Snowdon ,d.a Brain infarction and the clinical expression of Alzheimer disease.Journal of the American Medical Association 277:813-817,1997.
Sohn,m.Ginko biloba extract in the therapy of erectile dysfunction.J Sex Educ.Ther.17:53-61,1991.
Vesper,J.Efficacy of ginkgo biloba in 90 outpatients with cerebral insufficiency caused by old age.Phytomedicine 1:9-16,1994.