GLİSİRRETİNİK (GLYCYRRHETİNİC) ASİT

Antioksidanlar

  

GLİSİRRETİNİK (GLYCYRRHETİNİC) ASİT

Meyankökündeki tat verici maddelerden biri olan glisirretinik asidin farelerdeki tümörleri küçülttüğü görülmüştür; kanser tedavisinde kullanılabilirliği açısından Japonlar tarafından araştırılıyor.