Kara Hardal

Bitkiseliksir Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi

 

 

|-A- | -B- | -C- | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | -P- | -R- | -S- | -T- | -U- | -V- | -Y- | -Z- |

  


 K harfi ile başlayan bitkiler

  


 

Kara Hardal

 

KARA HARDAL 

 BRASSICA NIGRA L. KOCH.

 (SINAPIS NIGRA L.)

 

Bulunduğu Yerler: Gürlüklü yerlerde, işlenmemiş arazide, tarla, yol boylarında, memleketin her tarafında yetişir.

Yapısı: 1,5 m. kadar yüksek gövde yukarı kısmında dallanır ve bir yıllık bitkidir. Kök iğ seklinde, az damarlı, alt yapraklar uzun saplı lir seklinde, 2-4 yan bölümlü, yukarıdaki yapraklar yumurta veya mızrak biçiminde, bütün kenarlı veya seyrek dişli, çıplak, mavimsi yeşil renktedir. Çiçekler sarı, çiçek demeti sap ucundasalkım şeklinde bulunur. Çanak 4 yapralı, taç 4 yapraklı, 6 adet erkek organ ve meyve örgeni vardır. Meyve gövdeye doğru yaslanık başak, iki evli, tohumlar yuvarlak, sathı örümcek ağı gibi çizgilidir. Mayıs ile temmuz aylarında çiçek açar.

Kullanılan Kısımlar: Tohumlar kullanılır. Tohumların dökülmemesi için tam olgunlaşmasından evvel biçilir. Biçilen bitki demetler halinde bağlanır. Tohumların olgunlaşması için güneşe bırakılır, sonra harman edilir. Kuru tohumlar yuvarlakça, dış arısı koyu kahve, içi sarımtrak renkte, yakıcı acı tatta ve karakteristik kokuludur. Rutubet payı % 12 dir. Çuvallarda paketlenir. Kuru ve havadar binalarda muhafaza edilir.

Biçilme esnasında kara hardal kır hardalı (sipanis arvensis L.) , yabani turp ( raphanus raphanistrum L.) veya beyaz rapiska (kolza) (brassica narus var. Oleifera D.C.) ile karıştırılmamalıdır. Bunlar şu şekilde ayrılırlar, Kolza ve yabani turp tohumları iridir, yaban (kır) hardal tohumlarının yüzü düzdür.

Kimyavi Terkibi: % 30 kadar yağlı (olein, linol, eruk, linoserin, palmitin ve arahin asidlerinden müekkep gliseridler) maddeler, % 20 albüminli maddeler, helme, hardal (başlıca terkibi alilizotiosianatden ibaret, dimetilsulfid ve kükürtkarbon eserleri, sianalin vs. den mürekkep) eterik yağ ve sinegrin glikozidi, bu mirozin asidi potasyum tuzunu havi olup sulu mirozin fermenti te siriyle potasyum sülfat hamızına, glikoz vealilizotiosianata ihtiva eder.

Hangi Hastalıklarda Kullanılır: Genellikle tesir sahası deriyi tahriş etmededir. Kara hardal solunumu uyarır, safra usaresinin ayrılmasını hızlandırır olması ispatlanmıştır. Haricen soğuk algınlığında, zatürre, romatizma vs. de lapa  halinde kullanılır. Özellikle küçük çocuklarda bronşit ve soğuk algınlığı hastalıklarında kulanılması tavsiye edilir.

Kara hardal Halk tababetinde mide ve safra ağrıları, öksürük ve boğaz ağrılarında kullanılır. Haricen diş ağrısında ağız çalkalanır.

Kullanılışı: Dövülmüş hardaldan bir kahve kaşığına 100 gr. bal karıştırılır. Yemeklerden sonra günde 3 defa birer kahve kaşığı alınır. Lapa aynı ölçüde dövülmüş hardal tohumu ile un sıcak su ve az miktarda sirke ile karıştırılarak hazırlanır.

Halk tababetimizde beyaz hardal ( sinapis alba L.) tohumlarıda kullanılmaktadır. Beyaz hardalın tohumları daha iri ve soluk sarı renktedir. Beyaz hardal % 30 a kadar yağlı maddeler, helme albiminli ve sinalbin tioglikozidi ihtiva eder. Bunun kimyevi terkibide paraoksibenzilizotiosianattır. Beyaz hardal yağı, kara hardal yağı gibi uçucu değildir. Deriyi tahriş etmek için kullanılmaz. Bu sadece hardal acısı yapımında kullanılır. Bu halk tababetimizde bal ile karıştırılarak mide ağrıları, bronşit öksürük şizofren, su toplaması( iltiska) da kullanılması tavsiye eder. Az miktarda zayıflatıcı tesiri vardır. Soğuk algınlığı, zatürre, romatizma, nevralji, sancılar vs.de lapa halinde kullanılır.