RESVERATROL

Antioksidanlar

  

RESVERATROL

Konkort üzümü suyu ve şarapta bulunan bu bileşiğin hayvanlarda koroner arter hastalığını (ateroskleroz) önlediği gözlenmiştir ve insanlarda da önleyebilme  ihtimali vardır.