Sarı Sabır

Bitkiseliksir Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi

 

 

|-A- | -B- | -C- | -D- | -E- | -F- | -G- | -H- | -I- | -J- | -K- | -L- | -M- | -N- | -O- | -P- | -R- | -S- | -T- | -U- | -V- | -Y- | -Z- |

  


 S harfi ile başlayan bitkiler

  


 

Sarı Sabır

 

 SARI SABIR 

   ALOE FEROX MİLL. ALOE VERA L. 

 (Liliaceae-fam.)

 

Bulunduğu Yerler: Kuzey ve Güney (sahra) kum çölleri bölgesinde yetişir.

Yapısı: Sulu, etli, yaprakları dikenli doğru bitkidir.

Kullanılan Kısımlar: Bitkiden elde edilen yoğun usare yaprakların kesilmesiyle elde edilir. Şu şekilde usare toplanır: Dibe kadar yapraklar kesilir, sonra dikey kesilir, bunlardan akan usare toplanır, hafif ateşte veya su banyolu ateşte veya vakum vasıtasıyla koyulaştırılır. Yoğunlaşan usarenin hoş kokusu ve acı tadı vardır. Kitle cam gibi şeffaf, sarıkahve veya mat, kırmızı kahve rengindedir. Karanlıkta ve cam kaplarda muhafaza edilir.

Kimyevi Terkibi: Bitki az incelenmiştir. Aloeemeodin, antraglikozidleraloinler, serbest antrahinonlar, reçineli maddeler, aleo reçinesi, eterik yağ vesaire ihtiva eder.

Hangi Hastalıklarda Kullanılır: Sarı sabır zayıflatıcı te sire sahiptir. Az miktar dozda sindirimi ıslah eder ve safra çıkartıcı te sirdedir. Kronik kabız ve bağırsaklarda zaafiyet neticesi meydana gelen kabızlıklarda tedavi için kullanılır.

Sabur hulasası, halk tababetinde karaciğer ve safra hastalıklarına sarılık, kanser tümürlerine, baş ağrısı vs için kullanılması tavsiye olunur. Akademik filatov, sabur hulasası ile ağır hastaları tedavi usulunu getirmiştir. O bitkiyi karanlıkta ve düşük harakette 12 gün tutmuştur. Bu gibi bitkilerden sulu hulasa hasta organizmada direnç fonksiyonlarını arttırmaktadır. Bu eksraktlar göz ağrılarına (cam şeklindeki cismin kararması, konönktivit vs. ) birkaç genel hastalıklara (kronik artrit, kolit, mide ülseri ) karşı kullanılır. Sabur usaresi haricin yanık, cerahatlı yaralar, çıban vs. ye kullanılır.

Kullanılışı: Doktorun tavsiye ve talimatına göre kullanılır.

DİKKAT ! GEBELİKTE VE BÜYÜK DOZLAR HALİNDE KULLANILMAMALIDIR.